www.cobelpa.be Leefmilieu INLEIDING
     
EEN BEPERKTE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Klik hier voor een overzicht
van de
success stories
van de bedrijven

Klik hier voor een overzicht
van de vooruitgang
van de sector

Dit luik van de website is het tweede deel van de brochure "Papier en Milieu" die in zijn versie 2012 kan hiernaast gedownload worden.“Tegemoet komen aan de noden van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen”, dat is de logica van duurzaam ondernemen. Het is bij deze logica dat de bedrijven van de Belgische papiersector zich resoluut aansluiten.

-De bestaansreden van de bedrijven uit de sector is inderdaad om zo goed mogelijk te voldoen aan de papierbehoeften in onze maatschappij. Het deel « procédés » beschrijft hoe de papierindustrie aan de huidige papierbehoeften van onze maatschappij voldoet met behulp van ecologisch verantwoorde industriële processen.

-De bedrijven uit de sector leveren zware inspanningen om aan die papiervraag te voldoen en toch de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te beperken, zowel wat betreft het grondstofgebruik als op het vlak van de impact van hun activiteiten op het leefmilieu. Dit wordt aangetoond in het deel « Papier en leefmilieu ».De bedrijven van de Belgische papiersector engageren zich al jaren om hun nu reeds doorgedreven inspanningen op het vlak van het leefmilieu nog te verbeteren en daardoor de voetafdruk van hun activiteiten op het leefmilieu te beperken.


Concreet spitsen deze verbeteringen zich toe op:

  • een efficiënt gebruik van de grondstoffen: hout, oud papier, energie, water, additieven.
    > Doelstelling: e
    fficiënter produceren
  • het reduceren van emissies: afvalwater, luchtemissies, bijproducten
    > Ddoelstelling : milieuvriendelijker produceren
    Volgende afbeelding geeft schematisch de voornaamste grondstoffen en emissies weer van de papierproductie (zie schema hiernaast). Ze komen ook uitgebreid aan bod in dit tweede deel.


© BURGO ARDENNES

Klik op de verschillende delen van dit schema
voor bijkomende uitleg: