www.cobelpa.be Leefmilieu SECTOR PROGRESS
   

SECTOR PROGRESS

De Belgische papierbedrijven schrijven zich in een logica van continue verbetering. Hieronder worden hun belangrijkste realisaties op milieuvlak voorgesteld.

We willen vooral benadrukken dat:

de basisgrondstof van de sector, hout, hernieuwbaar is , op voorwaarde dat het voortkomt uit bossen die duurzaam beheerd worden, wat het geval is in Europa

Oud papier 2/3 van de benodigde vezels levert voor de papierproductie in België

meer dan 1/3 van de energievoorziening hernieuwbare energie is

warmtekrachtkoppeling meer dan de helft van de energiebevoorrading dekt

de productie van een ton papier vandaag 35% minder CO2 uitstoot dan in 1990

de impact op het aquatisch milieu met 80% is gedaald sinds 1990

de valorisatie van de nevenproducten en afval verdrievoudigd werd in vergelijking met 1990

80% van de Belgische papierproductie gebeurt onder een gecertificeerd systeem voor milieuzorg