Biogasmotor bij Sappi Lanaken en Oudegem Papier

Tijdens de anaerobe fase van het waterzuiveringsproces, wordt de watervervuiling door anaerobe bacteriën uit het water afgebroken: Tijdens dit verteringsproces ontstaat biogas. Een eerste mogelijkheid om het biogas te hergebruiken is om dit gas als brandstof in stoomketels (stroomproductie) te gebruiken, wat Sappi Lanaken en Oudegem Papier tot eind 2005 ook deden.

Doordat er een stoomoverschot bestond, werd door Sappi Lanaken geïnvesteerd in een biogasmotor. Na de ontzwaveling van het biogas wordt dit gas als brandstof van een biogasmotor gebruikt. Met deze motor wordt 1 MW groene stroom opgewekt. Bij Oudegem Papier werd een WKK-biogasmotor in bedrijf genomen begin 2006. Deze levert 1,4 MW groene stroom maar ook de warmte van de motorkoeling en de rookgassen wordt nagenoeg volledig benut in het proces.

Bijkomend wordt bij Sappi momenteel gewerkt aan een project om rookgassen te hergebruiken, waardoor WKK-certificaten gecreëerd worden.


© SAPPI

© OUDEGEM PAPIER

Biogasmotor bij Sappi Lanaken

Biogasmotor bij Oudegem Papier