Hernieuwbare energie bij Stora Enso Langerbrugge

Duurzame ontwikkeling is de kerngedachte binnen Stora Enso als groep én binnen onze fabriek Stora Enso Langerbrugge te Gent.
Stora Enso Langerbrugge heeft de laatste jaren naast duurzame productontwikkeling heel wat werk gemaakt van hernieuwbare energieontwikkeling. Deze projecten ondersteunen de gedachte van duurzame ontwikkeling die in de beleidsnota van de Vlaamse Regering is opgenomen.

Het produceren van kranten- en magazinepapier met 100% gerecycleerd papiergrondstof en het energetisch valoriseren van eigen en externe afvalstromen zijn hier de bewijzen van.

Met “energetische valorisatie” bedoelen wij het verbranden van verschillende biomassafracties mét energierecuperatie.
Het slib uit de ontinktings- en de waterzuiveringsinstallatie, samen met houtafval en RDF (Refuse Derived Fuels of specifiek industrieel afval) – ter vervanging van aardgas – wordt omgezet in elektriciteit en warmte in de vorm van stoom. De opgewekte elektriciteit wordt volledig aangewend voor eigen gebruik. De warmte wordt ingezet bij het drogen van het papier tijdens het productieproces. Dit WKK-concept, warmtekrachtkoppeling, geldt vandaag als de meest vooruitstrevende vorm van duurzame afvalverwerking met energierecuperatie, zowel ecologisch, energetisch als economisch.
Onze twee energiecentrales voorzien samen 65% van onze elektriciteitsbehoefte en 100% van onze stoombehoefte.

 

Energiecentrale 1: opstart mei 2003 Energiecentrale 2: opstart juni 2010

© STORA

© STORA