Warmtekrachtkoppeling bij Sappi Lanaken

In een samenwerkingsverband met Electrabel heeft Sappi Lanaken Mill een warmtekrachtcentrale gebouwd en sedert december 1996 in bedrijf genomen. Deze centrale, de Albertcentrale, produceert via een gasturbine 43 Mw stroom. De verbrandingsgassen (± 500 C°) worden in een afgassenketel geleid. Hier wordt het teruggestuurde condenswater van de droogcilinders van de papiermachine opnieuw omgezet in stoom. Deze stoom wordt onder hoge druk naar de papiermachines gevoerd om daar opnieuw in de droogcilinders geïnjecteerd te worden. Met deze droogcilinders wordt het overtollige water uit het papier gedroogd. Door de stoomproductie (warmte) te koppelen aan de elektriciteitsproductie (kracht) heeft deze WKK-centrale een energie-efficiëntie van ±84%. Ter vergelijking geven we u mee dat een traditionele elektriciteitscentrale – die haar restwarmte niet valoriseert – amper een energie-efficiëntie haalt van 50%. Een WKK-centrale is dus duidelijk een milieuvriendelijke technologie voor energieopwekking. Enerzijds door de hogere energie-efficiëntie, maar anderzijds ook door de besparing in primaire energie, dat voor de Albertcentrale op 20 miljoen m3 gas wordt berekend.


© SAPPI