Internal Benchmark bij LPC Belgium


Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is een efficiënt energiegebruik en -besparing noodzakelijk. Daarom heeft LPC Duffel deelgenomen aan een “energy benchmark program” voor alle fabrieken over de hele wereld van de groep waartoe LPC Duffel behoorde tot midden 2007
In essentie kwam het erop neer dat elke fabriek een bedrijfsgebonden referentieniveau voor energie moest halen binnen een bepaalde tijdsperiode.
De best presterende fabriek, per technologie en binnen de groep, werd aangeduid als “energy benchmark”.
Op regelmatige tijdstippen werd via interne doorlichtingen de vooruitgang gemeten en werden de nodige oplossingen aangereikt om het streefdoel te halen. Om de vijf jaar werden de referentieniveaus bijgesteld, waardoor een doorlopende vermindering van de uitstoot van broeikasgassen werd bereikt.