Ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling op basis van biomassa bij Burgo Ardennes

De integratie van een pulp- met een papierfabriek bij Burgo Ardennes in Virton biedt grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling (WKK) op basis van biomassa. Sinds 2007, werden twee belangrijke investeringen van bijna 30 miljoen Euro gerealiseerd om de efficiëntie van de WKK-installatie te verhogen.

1. Oorspronkelijke situatie: einde 2007
Turbine T2 van 12.5 MWe et turbine T3 van 25.5 MWe staan in voor de lokale energie-opwekking. De oorsprong van de verbruikte energie is als volgt:

• Aangekochte elektriciteit: 12.3%
• Biomassa: 76.3%
• Fossiele energie: 11.4%
54% van de verbruikte elektriciteit is lokaal opgewekt
© BURGO
2. Situatie sindseinde 2008
Door de vervanging van de turbine T2 door een condensatieturbine T4 van 29 MWe (eerste investering), wordt de energievoorziening als volgt:
• Aangekochte elektriciteit: 8%
• Biomassa: 81.4%
• Fossiele energie: 10.6%

74% van de verbruikte elektriciteit is lokaal opgewekt
3. Vooruitzichten voor einde 2012
Door de lopende vervanging van de turbine T3 door een turbine T5 van 34 MWe (tweede investering, zou tegen 2013 de oorsprong van de verbruikte energie er als volgt moeten uit zien:
• Aangekochte elektriciteit: 6%
• Biomassa: 83%
• Fossiele energie: 11%

80.5% van de verbruikte elektriciteit is lokaal opgewekt
Op deze manier is tegen 2013 bijna 85% van de energiebevoorrading van de site afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. 
Naast een besparing op de aan te kopen elektriciteit en het invullen van de engagementen in het kader van de vrijwillige akkoorden voor energiebesparing om de energie-efficiëntie (GJp/T product) te verhogen, dragen deze investeringen dus ook bij aan het halen van de Waalse, Belgische en Europese doelstelling voor hernieuwbare energie.