Evolutie van de recyclage in België

In de loop van de jaren 1990 is het gebruikspercentage van oud papier in de Belgische papiersector gestegen van 20% naar 35%. Die vooruitgang was mogelijk door de uitbreiding van de papiercapaciteit voor golfkarton (+ 130.000t) en voor ontinkting (+ 70.000t).

Niettemin bleef België in 2000, met een gebruikspercentage van 35%, onder het Europees gemiddelde dat toen 47% bedroeg. Dit relatief laag gebruikspercentage in België was een gevolg van de “grafische” structuur en de specialisatie van het nationaal productiepark. Zonder rekening te houden met het krantenpapier, vertegenwoordigde het grafisch papier op het einde van de jaren 1990 bijna 62% van de Belgische productie tegen maar 36% op het Europees vlak. Wij herinneren eraan dat, om grafisch papier van een superieure kwaliteit te produceren, het technisch veel moeilijker is om oud papier te gebruiken (hoge mechanische eigenschappen, kwaliteitseisen vanwege de gebruikers).

In 2003 wijzigde een grote investering het Belgische recyclagelandschap van papier en karton substantieel: de introductie van een nieuwe machine voor krantenpapier. Met deze nieuwe productiecapaciteit kon men bijkomend 500.000 t aan oud papier verwerken. Als gevolg van deze investering heeft het gebruik van oud papier in de Belgische papiersector de grens van het miljoen ton overschreden en is het gebruikspercentage gestegen naar 63% in 2010, boven het Europees gemiddelde (51%). Gerecycleerde vezels vertegenwoordigen dus in 2010 67% van de bevoorrading aan vezels van de Belgische papiersector, of 1.251.000 ton. De sector recycleert bijna vijf maal meer oud papier dan 20 jaar geleden!

Verbruik van oud papier in de Belgische papierindustrie 1990-2010
Door 1.251.000t oud papier te gebruiken heeft de Belgische papiersector in 2010 «het equivalent» van 63% van het volume van het in België opgehaald oud papier gerecycleerd. Inderdaad « het equivalent » want de Belgische markt van oud papier is complex : waar de export van oud papier 110% vertegenwoordigt van de opgehaalde hoeveelheid, vertegenwoordigt de import 76% van de ophalingen. Het internationaal karakter van de markt voor oud papier, evenals de nabijheid van grote havens, vooral met bestemming Azië, (42% van de export) spelen hier duidelijk een rol.