De ophaling van oud papier in België

De evolutie in de selectieve ophaling komt niet rechtstreeks voort uit de inspanningen van de papiersector. Toch past het om het belang van deze evolutie voor de ontwikkeling van de recyclage-activiteiten in de sector voor te stellen.

De in België geleverde inspanningen om de selectieve ophaling te bevorderen, zijn ongetwijfeld vruchtbaar geweest. De hoeveelheid opgehaald oud papier is verdrievoudigd tijdens de laatste 20 jaar. De invoering van de Fost+ systemen voor huishoudelijk verpakkingsafval en van Val-I-Pac voor industriële verpakkingen, heeft bijgedragen tot deze duidelijke ontwikkelingen.

De hoeveelheid opgehaald oud papier is verdrievoudigd tijdens de laatste 20 jaar.

Evolutie van de schijnbaar selectieve ophaling in België 90-2010 (‘000T)
 

Er moet dus voldoende oudpapier van goede kwaliteit beschikbaar zijn om de recyclage verder te ontwikkelen. De evolutie van de selectieve ophaling aan huis, aan kantoren en bij de overheid dient aangemoedigd te worden.
In 2010 bedroeg de ophaling van oud papier in België meer dan 1.911.000 ton. Deze ophaling vertegenwoordigt 58% van het schijnbaar verbruik van papier en karton (inzamelingspercentage).

Nota: het Belgische schijnbaar verbruik werd tijdens de laatse jaren overschat omwille van een onaangepaste statistische benadering.
Een studie werd in 2011 uitgevoerd om vanaf 2012 méér realistische cijfers te kunnen leveren.Grafiek bron: CEPI www.cepi.org