De productie van papierpulp tot papier in België

De Belgische productie van chemische, mechanische en vooral gerecycleerde papierpulp dekt ongeveer 91% van de behoeften aan vezels van de Belgische papier- en kartonproductie. Het saldo wordt geïmporteerd (127.000 t in 2010) (invoer - uitvoer).

Men dient onderstrepen dat de officiële statistieken enkel de productie van chemische en mechanische papierpulp in rekening brengen (498.000 t geproduceerd in België in 2010). De productie van gerecycleerde papierpulp, meestal geïntegreerd in een papierproductie, wordt inderdaad beschouwd als deel uitmakend van het productieproces van gerecycleerd papier en komt dus niet voor in de officiële statistieken. De productie van gerecycleerde papierpulp wordt hier geraamd op basis van de door de sector gebruikte hoeveelheid oud papier, na aftrek van een geschat verlies van 10% door het recyclageproces (restafval van recyclage, slib van ontinkting, …).

De totaliteit van de Belgische productie van mechanische en gerecycleerde papierpulp is rechtstreeks geïntegreerd in de papierproductie ter plaatse. Dat is niet het geval voor chemische papierpulp: 60% van deze productie wordt gedroogd en op de markt gebracht als « commerciële papierpulp ».

Sinds 1990 is de productie van chemische papierpulp gestegen met meer dan 62%. In dezelfde periode is de productie van mechanische papierpulp gedaald met meer dan 44% en is gedeeltelijk vervangen door recyclagepulp. De productie van deze laatste is meer dan verviervoudigd tussen 1990 en 2010, vooral door het opstarten in 2003-2004 van een nieuwe machine voor krantenpapier die volledig met gerecycleerde papierpulp werkt.

Evolutie van de pulpproductie in België 1990-2010 (‘000T)
Aandeel van de verschillende papierprocédés in België in 2010 (‘000T)