In 2008 werd de doelstelling (wereldtop) herzien wat resulteerde in een daling van de te bereiken doelstelling (blauwe lijn).
Deze wereldtopbepaling werd uitgevoerd door een andere consultant dan in de eerste ronde waardoor de sector vragen heeft bij de continuïteit van de gegevensreeksen. Verder werden er aanpassingen gedaan aan de methodologie: de beste installatie werd niet alleen meer buiten Vlaanderen gezocht, wat de WT van de bedrijven die al beter presteerden dan de beste buitenlandse installatie verlaagt ten opzichte van de WT 2002-2007. Verder werden specificiteiten als bvb grondstofsamenstelling niet meer helemaal meegenomen.
Dit, samen met de lagere algemene productie, verschuivingen in het productgamma en enkele technische moeilijkheden verklaart waarom het specifiek verbruik van de Vlaamse papierproducenten in 2008 boven de wereldtop ligt. Het opgestelde energieplan en een betere bezettingsgraad van de machines moet ervoor zorgen dat de doelstelling in de komende jaren wel gehaald zal worden.