www.cobelpa.be Papier proces INLEIDING
   
PAPIERPROCEDES: INLEIDING

Geïnteresseerd in een overzicht van de papierprocédés met filmpjes in het kort?

Productie van pulp kraft en papier bij Burgo Ardennes

Productie van krantenpapier met gerecycleerde vezels bij Stora Enso
Dit luik van de website is het eerste deel van de brochure "Papier en Milieu" die in zijn versie 2012 kan hiernaast gedownload worden.“Tegemoet komen aan de noden van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen”, dat is de logica van duurzaam ondernemen. Het is bij deze logica dat de bedrijven van de Belgische papiersector zich resoluut aansluiten.

PERFORMANTE PAPIERPROCEDES ALS ANTWOORD OP DE BEHOEFTEN AAN PAPIER IN ONZE MAATSCHAPPIJ

De bestaansreden voor de bedrijven uit de sector is om zo goed mogelijk aan de papierbehoefte in onze maatschappij te beantwoorden. Al is papier reeds 2000 jaar oud, het blijft alomtegenwoordig in ons dagelijks leven, van de doos met ontbijtgranen ‘s morgens op onze tafel tot het breed gamma van hygiënisch papier, over kranten en andere documenten die wij dagelijks gebruiken om ons te informeren, organiseren, ontspannen. Papier en karton beschermen de goederen die wij in ons dagelijks leven nodig hebben. Papier informeert ons, laat ons communiceren en draagt bij tot onze dagelijkse hygiëne.
 
"EEN MODERNE PAPIERMACHINE PRODUCEERT PER UUR EEN VEL PAPIER VAN 10M BREED EN 120KM LANG!"
PERFORMANTE PAPIERPROCEDESOm beter te voldoen aan de papiervraag maakt de papiersector gebruik van complexe industriële processen, spitstechnologie afkomstig uit uiteenlopende domeinen zoals fysica, chemie, robotica, … wordt toegepast. Dit vraagt zware investeringen in productiemiddelen. Daardoor is de papierindustrie een sector die bijzonder kapitaalintensief en internationaal getint is.

Papier is in essentie een dun “viltje” van cellulosevezels, waaraan men eventueel elementen toevoegt om zijn kwaliteit of zijn gebruikseigenschappen te verbeteren.

Om dit “viltje” of vel papier (4) (zie schema) te maken, gebruikt men pulp, vervaardigd op basis van hetzij oud papier (3), hetzij hout.

In het laatste geval kan de pulp verkregen worden door een kookproces voor de chemische pulp (1) of door één mechanisch ontsluitingsproces, voor de mechanische pulp (2).

Deze soorten pulp worden ter plaatse geproduceerd in het geval van de “geïntegreerde” producenten of op de pulpmarkt aangekocht (commerciële pulp) (5) in het geval van de “niet-geïntegreerde” producenten.


© CEPI
Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende procédés
Wenst u meer te weten over de manier waarop de papierbedrijven tegemoet komen aan de papierbehoeften van onze maatschappij? Klik dan op het gewenste procédé.
Klik hier voor een overzicht van de Belgische papiersector