www.cobelpa.be Papier proces PAPIER

4. PAPIER
 


Afhankelijk van het feit of de fabriek al dan niet haar eigen pulp produceert (geïntegreerde of niet geïntegreerde fabriek), komt de pulp aan, hetzij rechtstreeks van de pulpfabriek in dunne suspensie, hetzij als gedroogde vellen (commerciële pulp, hoofdzakelijk chemische pulp). De vezels in suspensie brengen in water is een eerste noodzakelijke stap bij de papierproductie (zie schema).

BEREIDING VAN HET MENGSEL “VEZELS-WATER”

Nadat men de vezels in suspensie heeft gebracht, ondergaat het mengsel ‘vezelswater’ twee voorbereidingen:

HET RAFFINEREN

Hierbij worden de vezels gemalen tussen schijven bezet met messen (refiner). Door dit “raspen” komen er vezelhaartjes los, zodat de vezels zich beter aan elkaar kunnen hechten en er een homogenere vezelverdeling op het vel papier plaats vindt.

HET ZUIVEREN

Vooraleer de pulpsuspensie naar de papiermachine gaat, wordt hij eerst ontdaan van alle vreemde bestanddeeltjes en vezelklonters. Het mengsel vezelswater bestaat nu nog uit meer dan 95% water. Dit water is essentieel voor de volgende stap: de bladvorming.


© STORA ENSO
 
Klik op de verschillende delen 1 à 3 van dit schema voor bijkomende uitleg over de 3 processtappen.

DE PAPIERMACHINE

Het geraffineerde en gezuiverde mengsel “vezels-water” is nu klaar om naar de papiermachine te gaan. Hier onderscheidt men twee delen: het nat en het droog gedeelte.

HET NAT GEDEELTE

Via de oploopkast wordt de vezelsuspensie gelijkmatig verdeeld op een zeefdoek, de vormzeef. Deze zeefdoek is een weefsel met fijne mazen, waardoor het water geleidelijk afgezogen wordt. Het papiervel bevat bij het verlaten van de vormzeef minder dan 80% water. Het vel papier wordt via doorlopende viltdoeken overgebracht naar de “perspartij”. Hier wordt een maximum aan water aan het vel onttrokken alvorens over te gaan naar het drogen. Aan het einde van de perspartij bevat het papier nog ongeveer 50% water.

HET DROOG GEDEELTE

Het drogen van papier is een proces dat veel energie vergt. Het kan gebeuren door:
-warmtegeleiding: het papier wordt in contact gebracht met een metalen cilinder die met stoom verwarmd is
-convectie: warme lucht wordt over het vel geblazen
-straling: in bepaalde gevallen worden infrarood stralingspanelen ingezet om de temperatuur van het vel te verhogen Het vel wordt voortdurend van de ene cilinder naar de andere geleid tot zijn vochtgehalte ongeveer 6% is. Daarna verlaat het vel de “droogpartij” om, indien nodig, een of meer eindbewerkingen te ondergaan.

DE AFWERKING


Verschillende eindbewerkingen zijn mogelijk, afhankelijk van de gewenste papiersoort en van de uiteindelijke toepassing die men aan het papier zal geven. Wij halen hier de twee belangrijkste aan.

Bij het kalanderen leidt men het papier tussen een aantal gietijzeren rollen die met stoom verwarmd worden. Deze bewerking maakt het oppervlak van het vel gladder en glanzender. Kalanderen verhoogt eveneens de bedrukbaarheid van het papier.

Bij het coaten brengt men op één of beide zijden van het papier een zogenaamde “strijklaag” aan, die bestaat uit minerale pigmenten zoals calciumcarbonaat, talk of kaolien.

Door deze bewerking krijgt het papier een mooi en egaal oppervlak, waardoor de bedrukbaarheid verhoogt. In de loop van de laatste decennia, is de papierindustrie geleidelijk geëvalueerd naar steeds bredere en snellere papiermachines. Een moderne papiermachine produceert in één uur een vel papier van 10m breed en 120km lang! Dit kan alleen maar door spitstechnologie toe te passen.

"TEGENMOET KOMEN AAN DE VRAAG NAAR PAPIER EN TEGELIJK DE MILIEUIMPACT VERMINDEREN "

© STORA ENSO
DE BELANGRIJKSTE SOORTEN PAPIER EN KARTON
Al blijven de hierboven beschreven grote stappen in het productieproces van papier gelijk voor alle papierproducten, toch vertonen deze een ongelooflijke diversiteit en heeft elke papiersoort haar eigen specificiteit. Wij kunnen de papierproducten onderverdelen in vier grote groepen: verpakkingen, grafisch papier, huishoudelijk/hygiënisch en speciaal papier.

VERPAKKINGEN

PAPIER

zakken,
geschenkverpakkingen,…
KARTON
massief karton,
golfkarton,
vouwkarton,...

 

GRAFISCH
PAPIER


HOUTHOUDEND
(MECHANISCHE PULP)
OF PULP UIT OUD PAPIER

magazinepapier,
krantenpapier,
light weight coated (LWC),…
HOUTVRIJ (CHEMISCHE PULP)
schrijfpapier, drukpapier, fotokopieerpapier,
enveloppen,...

HUISHOUDELIJK
& HYGIËNISCH
PAPIER


keukenrol,
toiletpapier,
zakdoeken,
servetten,…
SPECIAAL
PAPIER


etiketten,
zeldoorschrijvend,
bankbiljetten,
thermisch papier,...


Meer informatie over de papierproductie in België